Kalkulačka pro kvantifikaci ekonomického přínosu zaměstnávání OZP

Kalkulačka je určena pro orientační výpočet přínosu zaměstnávání osob se ZP, vychází ze zaokrouhlených hodnot a obvyklé výše získaných nenárokových příspěvků. Nenahrazuje tedy přesné výpočty plnění povinného podílu ve smyslu §81 zákona o zaměstnanosti. Kalkulačka je určena pro strategické rozhodování a motivaci zaměstnavatelů, nikoli pro účetní evidenci.

kalkulačka 3. verze

Kalkulačka - verze 3.3 (2016) - vyžaduje doplněk Adobe Flash Player

Klíčová aktivita:
KA3