Vypracování návrhu legislativní úpravy pro podporu zavádění sociálního pilíře CSR v ČR - Klíčová aktivita KA5

Popis realizace klíčových aktivit:

Autorské zpracování textového materiálu s následujícím obsahem:
- Analýza současné legislativy týkající se plnoprávného začleňování OZP na pracovním trhu i do společnosti;
- Vymezení a definice nedostatků stávající legislativy jak z hlediska srovnání se zeměmi EU (návaznost na KA1 a KA3), tak zejména z hlediska konkrétních zkušeností firem na volném i chráněném trhu práce se zaměstnáváním
OZP a podle skutečných potřeb OZP na trhu práce;
- Návrh legislativních úprav pro podporu zavádění sociálního pilíře CSR v ČR s využitím výstupů KA1 až KA4.
- Zpracování variantního návrhu modelu ocenění/propagace společností s příkladným přístupem k aplikaci sociálního pilíře CSR s využitím diverzity při zaměstnávání OZP, např.:
- typ "AWARD" (ocenění, udělení ceny)
- typ "BRAND" (udělení známky, značky)
- typ "CLUB" (vytvoření okruhu signatářů nebo uznaných signatářů "charty diverzity") apod. navazující na reálné příklady a odpovídající zkušenostem získaným v průběhu realizace projektu.
Výstup KA5 obsahující návrh legislativních úprav pro podporu zavádění sociálního pilíře CSR v ČR s využitím výstupů KA1 až KA4, bude vstupem do materiálu,který projektové partnerství vytvoří v rámci KA7 pod názvem
"Sociální pilíř CSR v praxi".

Výstup KA5:
Kompletně autorsky zpracovaný textový materiál vymezující aktivity pro podporu zavádění SP CSR v ČR na poli
legislativy.

Zodpovídá: AZZP ČR
Zúčastní se: všichni ostatní partneři (CVIV, OU, SPD ČR, ČMJN, SONS ČR).