Tvorba instruktážního filmu "Jak zavádět sociální pilíř CSR" - Klíčová aktivita KA6

Popis realizace klíčových aktivit:

- Autorská příprava - scénář - hraného instruktážního filmu "Jak zavádět sociální pilíř CSR" znázorňujícího hlavní chyby při zavádění SP CSR do podnikové praxe (vč. výčtu chyb i správných řešení jednotlivých kroků při realizaci SP CSR + jeho produkční příprava a kompletní realizace).
- Kompletní realizace instruktážního filmu s možností interaktivních vstupů umožňujících prolinkování doplňujících informací o jednotlivých segmentech SP CSR.
Výstup KA6 obsahující scénář instruktážního filmu s názvem "Jak zavádět sociální pilíř CSR",při jehož vzniku bude využito poznatků z řešení KA1 až KA5,bude podkladem pro natočení instruktážního filmu,který vyrobí vítěz
VŘ na samostatném DVD s názvem "Jak zavádět sociální pilíř CSR" a který bude šířen jak samostaně,tak v rámci KA7 pod názvem "Sociální pilíř CSR v praxi".

Výstup KA6:
Kompletně zpracovaný instruktážní film vyrobený jak v české, tak anglické jazykové verzi - předpokládaná stopáž do 15 minut.

Zodpovídá: žadatel
Zúčastní se: všichni partneři (OU, AZZP ČR, SPD ČR, ČMJN, SONS ČR) + vítěz VŘ

Pozn: Na dodavatele AV části této KA bude vypsáno výběrové řízení č. 001.