Tištěné i elektronické verze výukového materiálu s názvem "Sociální pilíř CSR v praxi" a jejich kompletace - Klíčová aktivita KA7

Popis realizace klíčových aktivit:

a) Vytvoření layoutu-vývojového diagramu pro softwarové zpracování interaktivního informačního a výukového DVD "Sociální pilíř CSR v praxi" obsahujícího všechny materiály připravené v rámci KA 1 - 6. Sestavení
videosekvencí, textových a grafických segmentů do tématických modulů, vytvoření schématu prolinkování jednotlivých modulů a vzájemných odkazů. Vytvoření technických scénářů modelových situací pro jednotlivé
moduly vč. jejich větvení. Systémové rozpracování testovacích modulů pro ověření získaných znalostí.

b) Návrh grafického prostředí DVD podporující intuitivní ovládání a přehlednou orientaci v celém produktu i v jednotlivých kapitolách.

c) Realizace natáčení a kompletní postprodukce všech AV částí produktů, pro které budou vytvořeny scénáře dle KA 3 a KA 4.

d) Softwarové zpracování elektronické verze celého produktu vč. vytvoření masteru finálního výstupu - DVD ROM.

e) Korektury a typografická příprava tiskové verze informačního a výukového materiálu "Sociální pilíř CSR v praxi".

f) Tisk a kompletace celého materiálu v tištěné verzi a výroba výstupních nosičů vč. (DVD ROM) vč. obalu v elektronické verzi.

Výstupy KA7:
Kompletní přehledně strukturovaný informační a výukový materiál "Sociální pilíř CSR v praxi" zpracovaný jak v elektronické podobě s maximálním využitím interaktivity a multimediálních prvků, tak v tiskové verzi pro konzervativní využití, např. k samostudiu, v české a anglické jazykové verzi.

Zodpovídá: žadatel
Zúčastní se: všichni ostatní partneři (AZZP ČR, SPD ČR,OU,ČMJN,SONS ČR) + vítěz VŘ.
Pozn: Na dodavatele AV částí vytvořených dle scénářů AV částí produktů KA3, KA4 a KA6 bude vypsáno VŘ č. 001.