Vypracování standardů diverzitní komunikace (SDK) mezi zaměstnavateli a OZP a mezi OZP a ostatními zaměstnanci - Klíčová aktivita KA4

Popis realizace klíčových aktivit:

a) Autorské zpracování strukturovaného interaktivního MM materiálu kombinujícího text. části s videoukázkami,fotografiemi a animacemi.

b) Vytvoření scénářů AV sekvencí pro standardy diverzitní komunikace vč. model.situací a příkladů dobré praxe.

c) Návrh legislativní úpravy na podporu používání standardů diverzitní komunikace mezi OZP,zaměstnanci a zaměstnavateli.

Obsah materiálu:
- Příprava zaměstnavatele na zaměstnání OZP-komunikační,stavebně-technické,sociální bariéry.
- Zásady správné komunikace a adekvátní pomoci OZP (důraz kladen na 3 nejčastější druhy postižení-sluchové, zrakové,tělesné).
- Vymezení standardů diverzitní komunikace pro firemní využití.
- Legislativní návrh pro podporu používání standardů diverzitní komunikace.
- Zpracování variantního návrhu modelu ocenění/propagace společností s příkladným přístupem v oblasti využití
SDK, např.:
- typ "AWARD" (ocenění,udělení ceny)
- typ "BRAND" (udělení známky,značky)
- typ "CLUB" (vytvoření okruhu signatářů nebo uznaných signatářů "standardů diverzitní komunikace") apod. navazující na reálné příklady a odpovídající zkušenostem získaným v průběhu realizace projektu.

Výstup KA4,obsahující SDK mezi OZP,zaměstnavatelem a zaměstnanci jako součást SP CSR vč.zásad pravidel správné komunikace mezi všemi cíl. skupinami,model.situacemi i příklady dobré praxe při aplikování, bude vstupem do materiálu,který projektové partnerství vytvoří v rámci KA7 pod názvem "Sociální pilíř CSR v praxi".

Výstupy KA4:
- Autorské zpracování strukturovaného interaktivního MM materiálu kombinujícího text.části s videoukázkami, fotografiemi a animacemi.
- Návrh legislativní úpravy podporující zavádění a využívání standardů diverzitní komunikace.

Zodpovídá: žadatel
Zúčastní se: všichni ostatní partneři (OU, AZZP ČR, SPD ČR, ČMJN, SONS)+experti ČUN, NRZP, Tyflocentra.